Log ind

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Tine Hessner

Konsulent og Facilitator

Telefon41196041

Emailtine.hessner@gmail.com

Medlem af Hovedbestyrelsen
Furesø Kommune
     

Tredje gang var lykkens gang..!

I 2009 var jeg bare med...i 2013 var jeg 13 stemmer fra en byrådsplads, men i 2017 lykkedes det. Radikale Venstre er med i konstitueringen, bla med et kraftigt aftryk ift. at arbejde med FN´s Verdenmål.

Mine poster er følgende:
Stående udvalg: Kultur-, Fritids- og Idræt (formand), Beskæftigelse og Erhverv (næstformand), Skole og Ungdomsuddannelse (medlem), Økonomiudvlaget (medlem), Byrådet.
Bestyrelser/råd: Integrationsrådet, Folkeoplysningsudvalget, EKU - Erhvervskontaktudvalget, Furesø Museer, Den politiske styregruppe i Kulturmetropolen, Ejerforeningen i Værløse Bymidte. 

Jeg er 50 år, har været medlem af Radikale Venstre siden jeg var 28, og har haft forskellige lokale tillidsposter. P.t. er jeg medlem af hovedbestyrelsen. 

Privat er jeg gift, har to børn der studerer hhv. i USA og på Gladsaxe Gymnasium. Jeg driver Hessner-Consult som selvstændig konsulent og facilitator indenfor HR, ledelsesudvikling og change management.

Hvad har Furesø brug for?
Mine mærkesager ved valget var bla.:

  • Etablering af lokale ungdomsuddannelser
  • En folkeskole med mere lokal frihed
  • Erhvervsudvikling med fokus på klynger og iværksætterstøtte
  • Reel borgerdialog - hvor man holder hvad lover...
  • En grundlæggende diskussion af, om mere vækst er hensigtsmæssig 
  • Fokus på FN´s verdensmål i alle politiske beslutninger

Hvad byder jeg ind med som person?
Vi har et samarbejdende byråd med radikal indflydelse og jeg har gode relationer i begge sider af salen. Jeg lytter altid til begge sider af en sag og er ikke bange for at stå fast derefter. Jeg gør det på et social-liberalt grundlag. Og er priviligeret ved at have et bredt lokalt og professionelt netværk som jeg trækker på.

Øvrige hverv

  • Bestyrelsesmedlem i Furesø Erhvervsforening - FUEF
  • Initiativtager til borgergruppe 17 - for FN´s verdensmål

Tidligere har jeg også deltaget i taskforces omkring Erhvervsudviklingsstrategi i Furesø; Udbuds- og indkøbspolitik og Taskforce omkring implementering af folkeskolereformen - sidstnævnte også i kraft af mange års virke som skolebestyrelsesmedlem og næstformand på Søndersøskolen.

Radikale Venstre - 31.03.2019

Nyt fra bestyrelsen - Valgforberedelser og generalforsamling mm

Kære medlem i Furesø Radikale

Bestyrelsen arbejder på højtryk med forberedelse af kampagne og gadeaktiviteter, koordinering med vores kandidater til EP og FT, folderomdelinger  og generalforsamling. Der er bestemt brug for hjælpende hænder, en gåtur i forårsvejr med flyers i postkasser, hjælp ved gadeevents og togstationsuddelinger mm. Det taler vi bla. mere om på generalforsamlingen den 25/4.

Læs mere
Tine Hessner